Home

 

Niet gelovige mensen denken dat Christenen een beetje dom zijn wat het begin van de wereld en het leven aangaat. Ze nemen dan zonder meer aan dat elke Christen gelooft dat Genesis aan het begin van de Bijbel een letterlijke beschrijving is van het begin van de schepping. Genesis is inderdaad een begin, maar een beetje studie en een wijdere blik en het plaatsen van het verhaal in de begin geschiedenis van Israël en de Middden Oosterse culturen van die tijd, laat al gauw zien dat er een interpretatie mogelijk is die niet in strijd is met de wetenschap. Ook staat er meer in de Bijbel over het begin. Op meerdere plaatsen zelfs.

De Al-Vader is de schepper, maar…

Ik noem God maar even de Al-Vader omdat dit beter past bij wie Hij is en hoe Hij werkt. Wij kunnen tegenwoordig niet zo veel met een Scheppergod. Dan is Hij immers de baas over ons en is alles van Hem, terwijl wij onze eigen baas willen zijn en de aarde willen gebruiken alsof die van ons is – plus, het is ook helemaal niet zo duidelijk dat Hij persoonlijk alles gemaakt heeft, niet uit het Bijbelverhaal, en niet uit de wetenschap. Nadat een van mijn zonen die nogal intelligent is en niet religieus het verhaal in Genesis uit de Bijbel las keek hij me een beetje ongelukkig aan, omdat hij weet dat ik de Bijbel wél geloof, en zei: ‘Dat is toch een onzinverhaal, pa.’

Tja, het ligt er maar aan hoe je het interpreteert. Ik ben zelf techneut, en dus wetenschappelijk ingesteld, maar ik heb er nu (na lange jaren denken en bestuderen) geen moeite meer mee.

Net zoals je niet verwacht dat Henri Ford of iemand van de Ford familie heeft gesleuteld aan de Ford die jij nu rijdt, zo moet je ook een beetje naar de schepping kijken. Zonder de smid Henri Ford was er nooit een Ford auto geweest, en zonder de schepper God was er nooit een universum en een planeet Aarde met leven geweest. Maar zoals Henri Ford eerst een fabriek heeft opgezet en werkers aangenomen voordat hij de T-Ford ging produceren, zo heeft de Al-Vader eerst een geestelijke wereld geschapen, met geestelijke werkers voordat Hij het universum en het fysieke leven ging produceren. Deze werkers werden vroeger de bne elohim genoemd – de zonen van god, en nu de engelen, waar je wel van gehoord zult hebben. Zonen van God past goed bij Al-Vader God. Dat is dus zijn karakter en benadering, niet die van een koele berekende Schepper God die persé de baas wil spelen, hoewel Hij natuurlijk wél de baas ís. Accepteer je dat, dan wordt het feit dat de schepping een geestelijke, intelectuele, morele en persoonlijke aangelegenheid is, en niet de uitkomst van een vaag, toevallig, onpersoonlijk, a-moreel Iets wat Evolutie wordt genoemd, plotseling een heel logische optie.

Ik ben een koppensneller die ’s ochtends de websites van een aantal kranten doorloop, en dan naar de koppen en de plaatjes kijk om op de hoogte te blijven. Wat me opviel deze morgen was niet Trump die zich uit zijn zoveelste ontdekte leugen probeerde te wurmen, maar het plaatje van een mandarijneend die een lezer van de nieuwssite Nu had ingezonden.

hwfx0hea310v_wd1280
Foto van Chris Meewis  NU.nl/Chris Meewis

Als dit prachtige ontwerp van vorm, struktuur en kleur het product is van de evolutie, dan is evolutie toch een hoogbegaafd, esthetisch hoogontwikkeld kunstzinnig iemand. De pracht van die eend spreekt toch persoonlijke, esthetisch ontwikkelde, intelligente individuen aan. Waarom ontkennen dat daar een intelligente, esthetisch ontwikkelde ontwerper achter schuilt? Dat is geen kwestie van wetenschap, dat is een kwestie van onwil.

Maar met al mijn denken en studeren en wat openbaring, ben ik dus tot de conclusie gekomen dat de Al-Vader dié geestelijke zonen, de bne elohim, heeft ingeschakeld bij het ontwikkelen van het leven op onze planeet.

Schepping in het boek Job

Job38, vers 1: God antwoordt Job vanuit een wervelwind, en Hij zegt:
2 Wie is dat daar, die de wijsheid verduistert met beweringen zonder inzicht?
3 Zet je schrap, alsjeblieft, deskundige, dan zal ik je bevragen, en jij me informeren.
4 Waar was jij toen ik de aarde verankerde? Leg uit, als je zoveel weet.
5 Wie bepaalde haar afmetingen, wie strekte het meetlint over haar uit?
6 Waarop zijn haar pijlers gegrond, en wie legde haar hoeksteen?                                             7 Terwijl de Morgensterren samen juichten, en al de zonen van God het uitjubelden van verwondering?

De meeste mensen denken inderdaad aan Genesis als je over ‘schepping in de Bijbel’ begint. Er staat echter informatie in de Bijbel die ouder is dan die van Mozes, de schrijver van Genesis. Deze is te vinden in het oudste verhaal: Het boek van Job. De schrijver daarvan gaf er flink wat ruimte aan die later verdeeld is in vier hoofdstukken — 38, 39, 40 en 41. Bij Mozes moet je het met twee relatief korte hoofdstukken doen.

Om eerlijk te zijn gaat het bij het boek Job echter meer om achtergrond informatie, terwijl Mozes in Genesis 1 een verhaal vertelt waarmee hij een stukje voorgeschiedenis van de natie Israël uit de doeken doet. Israël moet een theocratische natie worden, en moet als zodanig dan ook een duidelijke goddelijke oorsprong hebben. Daar begint Mozes dus mee. Hij wil geen wetenschappelijke verklaring van het bestaan van alles geven! Dat is iets van deze tijd. Ook wil God dat Israël een agrarische natie wordt, maakt de Bijbel later duidelijk, dus is Genesis 1 dáár in belangijke mate op gericht. De zes dagen die God aan die schepping werkte vormen ook de basis voor de werkweek van Israël. De rustdag is de Sjabbát. Zóveel wil het verhaal duidelijk zeggen.

Het boek Job behandelt eigenlijk de vraag: Waarom moet de rechtvaardige lijden? Want Job was een rechtschapen man. Maar terwijl het dit bediscussieert via ‘de spelers’ in het verhaal, komt er veel geestelijke achtergrond informatie vrij, ook over de schepping — speciaal in de quasi schampere kritiek van God op het klagen en redeneren van Job. God is namelijk helemaal niet kritisch op Job. Hij is blij met hem omdat hij God ondanks zijn grote verlies en lijden niet is afgevallen. Om deze reden openbaart God aan Job op een verhulde manier zaken uit de geestelijke wereld en de schepping waar Job, en dus ook wij, anders nooit achter gekomen zouden zijn. Dit zijn de zaken die ik op deze website wil bespreken én ter discussie stellen, want ik sta ook volop open voor kritiek via het blog.

Voor meer detail, ga verder met: Prehistorie in Job